Asbestdakenverbod

In de nieuwsbrief van VMO (Vereniging Maaslandse Ondernemers) is onderstaande tekst opgenomen.
Mocht er onder onze leden een geïnteresseerde voor de gezamenlijke aanpak zijn, laat het ons dan weten.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden.
Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest.

Sinds 1 januari 2016 is er de landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken.
De regeling loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Alle particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden komen ervoor in aanmerking.
Voorwaarde is dat u de asbestsanering laat doen door een gecertificeerd asbestbedrijf.
Lees ook de andere subsidievoorwaarden op de website van de RvO.
Ook op de website van Gemeente Midden Delfland treft u informatie aan:

Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden. Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. Er geldt een plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest, voorafgaand aan een verbouwing of sloop.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 15.3.2018 is door één van de leden voorgesteld te peilen of er onder VMO-leden behoefte is aan een gezamenlijke aanpak om de efficiëntie bij asbest inventarisatie te verhogen en daarmee de kosten te drukken.

Heeft u zakelijk of in privé asbestdaken die geïnventariseerd dienen te worden en interesse in samenwerking met andere ondernemers uit Midden-Delfland, dan vragen wij u dit aan ons per email kenbaar te maken.
VMO zal de geïnteresseerden met elkaar in contact brengen en eventueel nader faciliteren.