Over ons

Visie en missie

De Ondernemers Federatie Midden-Delfland (OFMD) is opgericht door de 3 lokale ondernemersverenigingen van Den Hoorn, Maasland en Schipluiden.

Waar het gaat om lokaal overstijgende ondernemersbelangen fungeert de OFMD als platform en gesprekspartner om belangen van Midden-Delflandse ondernemers te behartigen.

Aansluiting bij VNO-NCW Westland-Delfland

De OFMD is aangesloten bij VNO-NCW Westland-Delfland.
VNO-NCW Westland-Delfland ondersteunt ons bij onze contacten met het gemeentebestuur en behartigt onze belangen ook richting provincie en andere overheden.
Zo wordt onder meer aandacht besteed aan de mogelijkheden voor bedrijfsvestiging in het buitengebied, detailhandelsontwikkelingen in de kernen en de wegenstructuur in en rond Midden-Delfland.
VNO-NCW Westland-Delfland kan daarbij ook gebruik maken van het netwerk en de expertise van landelijk VNO-NCW.

Alle leden van de OFMD worden uitgenodigd voor de eindejaarbijeenkomst die VNO-NCW Westland-Delfland jaarlijks in december organiseert.

Ook de ondernemersverenigingen uit de gemeente Westland zijn bij VNO-NCW Westland-Delfland aangesloten.
Tweemaal per jaar nodigt VNO-NCW Westland-Delfland bestuurders van alle aangesloten ondernemersverenigingen uit om de belangenbehartiging af te stemmen en van elkaar te leren.

Waarom zou je lid worden van één van de lokale ondernemersverenigingen ?

  • Via de OFMD hebben de lokale ondernemersvereniging een ingang naar VNO-NCW die ondernemersbelangen behartigd op landelijk niveau.
  • Je krijgt informatie over en toegang tot gezamenlijke bijeenkomsten met voor ondernemers interessante onderwerpen;
  • Er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie;
  • Er is sprake van een betere stroomlijn van informatie;
  • De OFMD vormt een vast aanspreekpunt voor overheden en organisaties